הצטרף כמנוי באמצעות RSS Feed

Pre-R&D Preparatory Tech Program for Traditional Industry

מטרת התכנית היא לשדרג את כושר התחרות של חברות באמצעות  הטמעת תהליכי מו"פ ואימוץ טכנולוגיות חדשות.

 התהליך כולל מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות קיימות ע"י יועץ מקצועי. היועץ יסייע לגבש מטרות עתידיות, לבחון ולזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות של החברה. בסיוע היועץ תבנה תוכנית שמטרתה שיפור יכולות החברה והגעה לפתרונות טכנולוגיים ומוצרים מתקדמים יותר.

 אנו מצפים כי חברות המשתתפות בתוכניות יגיעו בסיומה ליכולת אשר תאפשר להן השתלבות באחת או יותר מתכניות המדען הראשי המתאימות לפעילותן.

 הייעוץ כולל שני שלבים :

 שלב א'

בחינת המוצרים הקיימים , בחינת היכולות הקיימות בחברה , עיבוד המידע, סיעור מוחות עם צוות החברה – תהליך ניתוח נקודות חוזק,  חולשות הזדמנויות ואיומים, כיווני פיתוח אפשריים ודרכי התמודדות עם החולשות האיומים וההזדמנויות שזוהו; איסוף מידע טכנולוגי ושיווקי, התמקדות במוצרים רלוונטיים לאור המידע שנאסף, הגדרת הפערים הטכנולוגיים לפיתוח המוצרים הרלוונטיים,  והכנת דוח ביניים  כמפת דרכים טכנולוגית .

שלב ב'

בחינת האפשרות לרכישת הטכנולוגיה הנחוצה דרך רשת העברת מידע טכנולוגית אירופאית ( EEN ), בדיקת התכנות עסקית של הכיוונים המומלצים, תוך בחינת המשאבים הנחוצים למו"פ לסגירת הפערים הטכנולוגיים מול התועלת העסקית הצפויה ,והכנת דוח מסכם

היועצים נבחרו במכרז חיצוני ע"י מתימו"פ למאגר או לחלופין היועץ הומלץ עי החברה ואושר ע"י ועדת ההיגוי לתכנית , כל חברה יכולה לבחור יועץ מתוך המאגר.

 הייעוץ יתבצע במסגרת של עד  200  שעות.

העמותה תממן 75% מעלות הייעוץ, והמפעל יממן את יתרת ה- 25%. תקרת התעריף לשעת הייעוץ היא  200 ₪ לשעה.

למימון סקר שוק או סקר פטנטים מתימו"פ תממן 75% מעלות של עד 12,000 ש"ח בתוספת מע"מ .

להפעלת התוכנית יידרש אישור מראש ועדת ההיגוי בהתאם לנוהל המפורסם באתר מתימו"פ.

 למי מיועדת התכנית ?

1.       לחברות מענפי התעשייה המסורתית

2.       לחברות מהמגזר הערבי בכל הענפים

 ראה הגדרות מפורטות בנוהל המלא .

- See more at:

http://www.matimop.org.il/traditional_industry.html#sthash.lBh4Zjdn.dpuf

קטגוריה: מאמרים ופרסומים

השאר תגובה